whatsapp-widget

Blog

Blog

Înmatricularea auto – pasul final al achiziției unui autovehicul nou sau rulat, blog
Categorie 1

Înmatricularea auto – pasul final al achiziției unui autovehicul nou sau rulat

03 feb, 2023
Postat de: Admin La Maritec Auto

 

Achiziția unui autovehicul pentru uzul personal sau pentru exploatarea acestuia în cazul unei afaceri este un pas important pentru un plus de confort personal sau pentru creșterea eficienței activității unui business. Desigur, piața auto oferă azi alternative bogate în privința alegerilor pe care un viitor proprietar auto le poate face. 

 

Trebuie avut totuși în vedere că pentru a circula în mod legal cu mașina nouă sau second hand achiziționată sunt necesare o serie de proceduri prealabile dintre care înmatricularea autovehiculului este cea mai importantă. 

 

Tocmai de aceea, în acest articol vei afla o serie de informații utile care te vor ajuta în demersul tău privind înmatricularea autoturismului proaspăt cumpărat. 


 

Cuprins

 

1. Înmatricularea autoturismelor și a autovehiculelor de alte categorii - de ce este o cerință legală? 

2. Actele necesare înmatriculării auto în cazul cumpărării unui autovehicul nou  

3. Actele necesare înmatriculării auto second hand - diferențe și atenționări

 

1. Înmatricularea autoturismelor și a autovehiculelor de alte categorii - de ce este o cerință legală?

 

Problema înmatriculării autoturismelor nu s-a pus deloc în zorii apariției primelor autovehicule, când numărul acestora era extrem de redus, cuantumul de atunci al acestor vehicule fiind de-a dreptul hilar azi, când mașinile sunt omniprezente pe toate șoselele și pe străzile orașelor. Cu doar câteva mii de automobile care rulau la începutul secolului al XX-lea la nivel global, nu exista încă o nevoie stringentă de reglementare a acestui nou concept de mobilitate tocmai apărut. 

 

Totuși, odată cu introducerea producției de masă, datorată lui Henry Ford, prețul autoturismelor a scăzut considerabil - fiind accesibil tot mai multor oameni, iar producția a cunoscut un salt enorm prin numărul de unități produse în aceleași unități de timp. Astfel, străzile deveneau tot mai aglomerate și s-a impus nevoia de identificare unică a proprietarilor sau conducătorilor auto.

 

Apare astfel în tot mai multe regiuni legislația specifică înmatriculării autovehiculelor și obligația aferentă a proprietarilor acestora. Plăcuțele de înmatriculare devin o imagine comună, nelipsita fiecărei mașini care circulă pe drumurile publice.    

 

Rolul plăcuței de înmatriculare rămâne acela de identificare a autovehiculului și a proprietarului acestuia mai ales în situații care pot intra sub incidența legii, așa cum este cazul eventualelor accidente, distrugeri, furtului de vehicule sau pentru identificarea clară a vehiculului în cazul încheierii unor asigurări. Desigur, înmatricularea este impusă de către autoritățile statului mai ales în vederea ușurării perceperii de impozite. Având un număr de înmatriculare unic, autoritățile competente pot afla în mod simplu detaliile constructive ale mașinii și pot încadra vehiculul într-una sau alta dintre clasele de impozitare în funcție de cilindree sau de norma de poluare ori de alte criterii, așa cum este cazul scopului pentru care este folosit autovehiculul.   

 

O altă utilitate a înmatriculării autovehiculelor este identificarea rapidă a mașinilor pentru care nu este achitată taxa de drum sau vigneta prin intermediul mijloacelor de monitorizare video amplasate de-a lungul autostrăzilor sau drumurilor naționale.  

 

Odată înmatriculată, mașina poate să păstreze același numere de înmatriculare primite cu această ocazie chiar în cazul vânzării. De asemenea, proprietarul mașinii poate opta pentru păstrarea numerelor de înmatriculare ale mașinii pe care o vinde, achitând o taxă, dacă aceste numere au o anumită semnificație personală.  

În fine, înmatricularea autovehiculelor este utilă în cazul actelor de comerț cu auto rulate deoarece transferul dreptului de proprietate se face mult mai simplu prin referirea la înmatriculare, aceasta acționând în mod similar cadastrului efectuat în cazul locuințelor sau terenurilor, dacă e să te gândești la cea mai apropiată comparație. 

 

2. Actele necesare înmatriculării auto în cazul cumpărării unui autovehicul nou

 

2. Actele necesare înmatriculării auto în cazul cumpărării unui autovehicul nou

 

 

Achiziția unei mașini noi este, în mod evident, un motiv de bucurie și o mică sărbătoare în sine pentru fericitul proprietar care o va conduce. În mod similar achiziția de vehicule noi pentru flota unei firme contribuie la creșterea eficienței activității și, în mod subsecvent, la scăderea costurilor cu piesele și întreținerea. 

 

Totuși după bucuria simțită odată cu urcarea la volanul unei mașini noi ar trebui să știi că ai la dispoziție, conform legii, un număr de 30 de zile de la data achiziției pentru a înmatricula autovehiculul. 

 

În vederea completării cu succes a acestei obligații legale este nevoie, înainte de a te prezenta la servicuul de înmatriculări al poliției, de întocmirea unui veritabil dosar cu documente necesare înmatriculării pe care le vei putea urmări în continuare:

 

Cererea tip pentru înmatricularea autovehicului este primul document de care ai nevoie la dosar, deoarece în acesta vor fi înscrise datele complete ale solicitantului, adică ale proprietarului mașinii. Desigur, există și posibilitatea înscrierii mai multor persoane care vor folosi vehiculul pe certificatul de înmatriculare, iar în acest caz cererea va fi completată în mod corespunzător cu datele complete ale fiecărei persoane. 

Cartea de identitate a persoanei care solicită înmatricularea autovehiculului dar și a persoanelor suplimentare care vor fi înscrise pe certificatul de înmatriculare. Acest document trebuie prezentat atât în original, cât și în copie. Evident, dacă înmatricularea are loc în numele unei firme va fi necesară prezentarea în original și în copie a certificatului de înmatriculare a societății emis de Registrul Comerțului din județul în care firma își are sediul. În acest caz, este necesară și o împuternicire din partea firmei către cel care se ocupă de procedura de înmatriculare dacă acesta nu este chiar reprezentantul legal al societății. 

Contractul de asigurare obligatorie (RCA), în copie, este un alt document important al dosarului de înmatriculare auto. Polița RCA trebuie încheiată după achiziția mașinii și trebuie emisă pe numele proprietarului acesteia. 

Documentul care atestă calitatea de proprietar al autovehiculului trebuie prezentat atât în copie, cât și în original. În acest caz, contractul de vânzare-cumpărare însoțit de factura emisă de dealer-ul auto sunt dovezi suficiente ale proprietății. De asemenea, pot exista cazuri în care mașina este cumpărată în leasing, contractul de leasing fiind actul care atestă utilizatorul vehiculului precum și firma care a furnizat automobilul în acest sistem. 

Chitanța pentru achitarea contravalorii plăcuțelor de înmatriculare trebuie atașată la dosar, iar în acest caz trebuie să ții cont că emiterea unui număr de înmatriculare aleatoriu este mai ieftină decât o plăcuță cu numere preferențiale. Desigur, la momentul alegerii unui număr preferențial acesta va fi acordat doar dacă combinația de litere și cifre este disponibilă. 

Cartea de identitate a autovehiculului care trebuie atașată în original și în copie la dosar este un document important care însoțește mașina pe întreaga durată de folosire a acesteia până la casare. Acest document se obține odată cu achiziția mașinii. 

Chitanța privind taxa de emitere a certificatului de înmatriculare care are o valoare de aproximativ 49 de lei trebuie atașată la dosar alături de fișa de înmatriculare completată cu toate datele proprietarului și cu o viză din partea ANAF. 

 

 

3. Actele necesare înmatriculării auto second hand - diferențe și atenționări

 

De multe ori, achiziția unei mașini noi este mult prea costisitoare pentru mulți dintre cumpărători, așa încât o mare parte dintre aceștia se orientează către automobile second hand pe care le pot utiliza în bune condiții perioade apreciabile de timp, mai ales dacă vehiculele sunt cumpărate de la firme de vânzări auto rulate de încredere și care pot oferi garanții serioase în privința calității și exigențelor tehnice. 

 

În cazul optării pentru această soluție trebuie făcută o deosebire în ceea ce privește proveniența autoturismului atunci când vine vorba de înmatricularea acestuia după cumpărare. 

 

Actele necesare înmatriculării unui autovehicul second hand provenit din România 

 

În cazul achiziției unei mașini second hand din România nu este vorba despre o operațiune de înmatriculare propriu-zisă, așa cum este cazul în situația unei mașini noi care nu a mai fost niciodată înmatriculată. În acest caz, este necesară doar o operațiune de transcriere a documentelor mașinii.  

 

Dar, și pentru această operațiune, sunt necesare, în mare parte, aceleași documente pentru înmatricularea auto solicitate și în cazul în care mașina ar fi fost neînmatriculată, iar în plus, mai este nevoie de certificatul de înmatriculare în care figurează fostul proprietar al autovehiculului și plăcuțele de înmatriculare. 

 

Este de menționat că fostul proprietar are posibilitatea de a-și păstra numerele de înmatriculare ale mașinii dacă acestea sunt personalizate, caz în care la momentul înmatriculării unei mașini second hand va fi nevoie de plata unor plăcuțe noi. 

 

De asemenea, în cazul înmatriculării unei mașini second hand achiziționată din România nu se mai solicită fișa de înmatriculare - fiind vorba doar de o simplă transcriere a dreptului de proprietate. Totuși, pentru a evita acest pas, este necesară existența unui contract valabil de vânzare-cumpărare între părți care să poarte și viza din partea ANAF.

 

Documentele necesare înmatriculării unui autovehicul nou sau second hand provenit din spațiu Uniunii Europene

 

O bună parte dintre cumpărători, atât firme, cât și persoane juridice preferă să cumpere auto rulate sau noi din țările UE. Preferința pentru mașini second hand provenite în special din Germania dar și din alte țări situate în vestul continentului european este sprijinită pe credința, destul de răspândită, că infrastructura superioară de transport de acolo nu a pus o presiune foarte mare pe ansamblul tehnic al vehiculelor, iar calitatea vehiculului poate fi ceva mai ridicată. 

 

În acest caz, înmatricularea autovehiculului nou sau second hand importat dintr-o țară UE implică, pe lângă actele necesare menționate la înmatricularea unei mașini noi cumpărate din România, câteva documente și operațiuni suplimentare.

 

Astfel, în primul rând este necesară obținerea unui certificat de autenticitate al vehiculului care se poate obține de la Registrul Auto Român. În prezent, costul acestui certificat se ridică la suma de 539 de lei. 

 

Nu trebuie uitat că la momentul achiziției automobilelor second hand din spațiul UE toate documentele de înmatriculare proprii vehiculului și eliberate de autoritățile competente din țările respective, dar și plăcuțele de înmatriculare trebuie să fie atașate dosarului de înmatriculare din România. Este de precizat că aceste documente trebuie prezentate în original.

 

În plus, pentru a înmatricula o mașină second hand cumpărată dintr-o țară UE este necesară efectuarea unei inspecții tehnice periodice care trebuie să fie în termenul de valabilitate la momentul prezentării dosarului. 

 

 Documentele necesare înmatriculării unui autovehicul second hand provenit din afara spațiului Uniunii Europene

 

Deși cazurile de achiziții auto rulate sau noi din afara spațiului Uniunii Europene sunt mai rare, există totuși o serie de cazuri în care cumpărătorii preferă anumite modele de mașini sau autovehiculele trebuie aduse în țară la momentul repatrierii. 

 

Pentru a înmatricula în România vehicule noi sau rulate din afara Uniunii Europene sunt necesare, în afara setului de documente menționate în cazurile anterioare, câteva acte suplimentare. 

 

Astfel, fiind vorba de un bun extracomunitar, mașina achiziționată din afara UE trebuie importată definitiv sau temporar în România. Importul definitiv este necesar la momentul unei înmatriculări definitive, iar importul temporar se aplică în cazul în care mașina va fi înmatriculată temporar.  

 

Pe lângă aceste formalități și acte vamale care trebuie prezentate în original sau în copie legalizată, mai este necesar certificatul de autenticitate emis de RAR ca și în cazul mașinilor achiziționate din spațiul comunitar. De asemenea, nu trebuie să lipsească actele de înmatriculare ale vehiculului și plăcuțele corespunzătoare dacă vehiculul este cumpărat la mâna a doua.

 

Așadar, înmatricularea unui autovehicul este o operațiune care poate fi destul de consumatoare de timp. Dar, dacă toate actele și documentele sunt pregătite din timp și cu atenție, operațiunea se poate realiza destul de rapid și fără multe bătai de cap. 

 

Sursa foto: Pixabay.com   

 

 

 

Share
Te-ar putea interesa si

Prin abonarea la newsletter declar ca sunt de accord cu Politica GDPR si doresc sa primesc Noutati si Promotii.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii aici De acord